Araştırma Hizmetleri

Amacımız, piyasa koşulları, rakipler, eğilimler ve yerel pazar koşulları açısından müşteri hedeflerine derinden bağlı ve entegre olan pazar araştırması, finansal modelleme ve tahmin çalışmalarının tamamında yer almaktır.

 • Pazar Görünümü

  Gayrimenkul piyasasına geniş bir çerçeve çizerek genel bir görünüm vermeyi hedefler. İçerik olak geliştirici ve yatırımcıların proje kararları, tasarım ve mimari trendler, taşınmaz hukuku ile ilgili güncel durum, kiracı, kullanıcılar ile ilgili genel görünüm ve finansal davranışları kapsar.
 • Talep Analizi

  Talep analizi, istihdam istatistikleri, rekabet bilgileri, tüketici demografisi, hane halkı geliri ve konut mülkiyeti gibi göreli göstergeleri kullanarak bir mal veya hizmetin başarı veya başarısızlık nedenlerini belirlemek için oluşturulan tahmini satış ve gelir pazar çalışmasıdır.
 • Arz Analizi

  Arz analizi, konut, ticari, endüstriyel ve benzeri gayrimenkul segmentleri alt kırılımında pazardaki arzın genel durumunu verir. Gayrimenkul arz analizi aynı zamanda mevcut ofis, endüstriyel ve perakende birimleri, geniş saha ve tarihi trend analizi ölçme değerlendirmelerini kapsar.
 • Pazar Alanı Analizi

  Pazar alanı analizi, belirli bir yatırımcı ya da geliştirici tarafından uygulanacak projenin hedeflediği fiziki ve demografik alanların analizini kapsayan bir iş planı çalışmasıdır.
 • Pazarlanabilirlik Analizi

  Pazarlanabilirlik analizi, gayrimenkul kendisinden kaynaklı pazar gücünün ayrıntılı olarak değerlendirilmesini kapsar. Pazarlanabilirlik analizi, varolan mülkün gelecekteki pazarlanabilirlik performansını değerlendirmek için gerekli olan kapsamlı bir saha, veri madenciliği faaliyetleri ve pazarlama çabalarının hazırlanmasını içermektedir.
 • Soğurma Analizi

  Soğurma analizi, belirli bir zaman aralığında piyasaya satış ya da kiralama amaçlı olarak sürülen mülklerin ne oranda başarılı şekilde piyasa tarafından talep görerek kiralandığı ya da satın alındığını inceler.
 • Rekabet Analizi

  Rekabet analizi, bir mülkün aynı piyasa koşullarındaki muadilleri ile kendi finansal performansı arasındaki farkın değerlendirilmesidir.