Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin mikro ve makro analizleri, geliştirici, yatırımcı ve kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık.

 • Değer Bantları ve Ön Fizibilite

  Kentsel Dönüşüm projelerinin başlangıç aşamasında riskli alan hakkında genel bir fikir sahibi olmak için; değer, alan, adet kavramları üzerinden yapılan ve sonucunda dönüşüm projesinin ön fizibilitesinin ortaya konulduğu çalışmadır.

 • Katılım Değeri ve Mülkiyet Analizi

  Riskli Alan kapsamında kalan taşınmazların değer ve mülkiyet durumlarının tespitinin yapılması ve sonrasında sonuçların analiz edilerek dönüşüm modeli için temel oluşuturulması.

 • En Etkin & En Verimli Kullanım Analizi

  Analiz çalışması bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımını kapsar.

 • Yapılabilirlik Çalışması

  Yapılabilirlik çalışması (fizibilite), tekil bir taşınmazın analizinden büyük bir projeye kadar geniş bir ölçekte yapılabilir. Çalışmanın amacı yatırımcı ya da geliştirici için mevcut bilgiler ve mantıklı tahminler neticesinde ortaya çıkması muhtemel nakit akışlarının hesaplanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışma yapılırken piyasa dinamikleri, maliyet tahminleri, yasal kısıtlar, çevresel faktörler ve finansal olarak uygulanabilirliği hakkında modeller kurgulanır.

 • Dönüşüm / Dağıtım Modeli

  Riskli alan kapsamında kalan taşınmazların yeni projeye dönüşümü için katılım değerinin ve yeni proje değerinin dikkate alınarak uygun finansal modelin tespiti.

 • Proje Değerleme / Şerefiyelendirme

  Proje dahilinde yer alan tüm fonksiyonların bağımsız bölüm bazında değerlerinin tespit edilmesidir. Tekil taşınmaz değerlemesinden farklı olarak proje içindeki unsurların birbirileriyle olan ilişkileri detaylı şekilde analiz edilerek gerçekleştirilir.

 • Dağıtım Değeri Analizi

  Dönüşüm ve Dağıtım modelleri ışığında hak sahiplerine verilecek dağıtım değerinin yeni proje parametreleri kullanılarak analizi.

 • Dağıtım Teklif Listeleri

  Her hak sahibi için hesaplanan dağıtım değerine göre yeni projeden alacağı taşınmaz ile ilgili teklif listelerinin hazırlanması.