Finansal Analiz

Ticari ya da stratejik işlemler için finansal ve gayrimenkul danışmanlığı.

 • En Etkin & En Verimli Kullanım Analizi

  Analiz çalışması bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımını kapsar.

 • Yapılabilirlik Çalışması

  Yapılabilirlik çalışması (fizibilite), tekil bir taşınmazın analizinden büyük bir projeye kadar geniş bir ölçekte yapılabilir. Çalışmanın amacı yatırımcı ya da geliştirici için mevcut bilgiler ve mantıklı tahminler neticesinde ortaya çıkması muhtemel nakit akışlarının hesaplanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışma yapılırken piyasa dinamikleri, maliyet tahminleri, yasal kısıtlar, çevresel faktörler ve finansal olarak uygulanabilirliği hakkında modeller kurgulanır.

 • Finansal Modelleme

  Geliştirme, yatırım ve özellikle kentsel dönüşüm gibi büyük boyutlu projelerin finansal unsurlarının tüm paydaşların dahil olduğu şekilde modellenmesi.

 • Yatırım Performansı Gözden Geçirme

  Yatırım performansı gözden geçirme çalışması, yatırımcıları yanlış karşılaştırma kriterlerine, değer dalgalanmalarına ve düzenli olarak onunla ilişkili ek maliyetlere karşı korumayı hedefler. Finansal ve mali değerlendirme olarak, müşteriye ait portföy varlıklarının bugün ve gelecekteki finansal kararlarda karşılaşacağı katma değer ya da kayıplar ile ilgili analiz ve tavsiyeler sunmaktadır.

 • Genişletilmiş Yatırım Analizi

  Genişletilmiş yatırım analizleri ek mali ve iyileştirme tavsiyeleri, piyasa durumunu ve çevresel değişken bilgileri içeren yatırım analizi ve derinlemesine bir incelemedir.