Yatırım

Yatırımcılar uzun vadeli zenginlik inşa etmek için gayrimenkul piyasasını değerlendirir. Toplam gayrimenkul getiriler, kira geliri yanında konut değer artış kazancını birleştirir. Kendi hedefleri ve risk-getiri tercihlerine göre gayrimenkul yatırımcıları kendilerine özgü stratejiler oluşturur. Başarılı gayrimenkul yatırımı kar sağlamak için yerel bilgi ile birlikte güçlü para yönetim becerilerini gerektirir.

 • Pazar Görünümü

  Gayrimenkul piyasasına geniş bir çerçeve çizerek genel bir görünüm vermeyi hedefler. İçerik olak geliştirici ve yatırımcıların proje kararları, tasarım ve mimari trendler, taşınmaz hukuku ile ilgili güncel durum, kiracı, kullanıcılar ile ilgili genel görünüm ve finansal davranışları kapsar.

 • Yer Seçimi

  Yer seçimi, proje geliştirme ve yatırım kararı amaçlı arsa veya mülk aramak olan bir saha merkezli gayrimenkul çalışmasıdır.

 • Pazara Nüfuz

  Pazara nüfuz, herhangi bir projenin pazar gücünün artırılması ve yatırımcılara pazarda konumlandırma ve kârlılık açısından sürdürülebilir bir yer sağlamaya odaklanmıştır. Bir strateji analizidir.

 • Proje Gözden Geçirme

  Proje Gözden Geçirme hizmeti projenin başlangıç aşaması olan yer seçiminden son aşaması olan satış/kiralamaya kadar olan kısımlarda geliştirici ya da yatırımcının tercihlerini ve kurgularının üzerinden geçerek tam kapsamlı analizini yapar.

 • Konsept Gözden Geçirme

  Konsept gözden geçirme, proje için hedeflenen değerin ve piyasadaki konumlandırmasının müşteri gözünden tekrar değerlendirilmesi çalışmasını kapsar.

 • Maliyet Tahmini

  Maliyet tahmini çalışmaları, gayrimenkul projelerinin yatırım, geliştirme ve iyileştirme işlerinin belirli bir zaman aralığında yaklaşık maliyetlerini ve detaylı finansal tahminlerini içermektedir.

 • Rekabet Analizi

  Rekabet analizi, bir mülkün aynı piyasa koşullarındaki muadilleri ile kendi finansal performansı arasındaki farkın değerlendirilmesidir.

 • En Etkin & En Verimli Kullanım Analizi

  Analiz çalışması bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımını kapsar.

 • Yapılabilirlik Çalışması

  Yapılabilirlik çalışması (fizibilite), tekil bir taşınmazın analizinden büyük bir projeye kadar geniş bir ölçekte yapılabilir. Çalışmanın amacı yatırımcı ya da geliştirici için mevcut bilgiler ve mantıklı tahminler neticesinde ortaya çıkması muhtemel nakit akışlarının hesaplanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışma yapılırken piyasa dinamikleri, maliyet tahminleri, yasal kısıtlar, çevresel faktörler ve finansal olarak uygulanabilirliği hakkında modeller kurgulanır.

 • Yatırım Seviyesi Taşınmazlar

  Yatırımcılar için tercih ettikleri gayrimenkul segmentinde yatırım geri dönüş hızı, kira getirisi, değer artış kazancı gibi unsurlar göz önbğnde bulundurularak alternatifli seçeneklerin olduğu yatırım seviyesi taşınmazların sunulmasını içermektedir.

 • Yatırım Performansı Gözden Geçirme

  Yatırım performansı gözden geçirme çalışması, yatırımcıları yanlış karşılaştırma kriterlerine, değer dalgalanmalarına ve düzenli olarak onunla ilişkili ek maliyetlere karşı korumayı hedefler. Finansal ve mali değerlendirme olarak, müşteriye ait portföy varlıklarının bugün ve gelecekteki finansal kararlarda karşılaşacağı katma değer ya da kayıplar ile ilgili analiz ve tavsiyeler sunmaktadır.

 • Portföy Değerleme / Değerlendirme

  Portföy değerleme tek bir varlık ya da gayrimenkul projesinin yerine bütün bir portföyü kapsayan bir çoklu gayrimenkul değerleme işlemidir. Değerleme çalışması neticesinde elde edilen sonuçlar birleştirilerek portföy hakkında nihai değerlendirme yapılır.

 • Devam Eden Projelerin Değerlemesi

  Devam eden projelerde değerleme çalışması tamamlanmış proje değerleme işlemlerine benzer ancak daha fazla finansal analiz, tahmin ve öngörü vardır. Devam eden proje değerleme çözümleri müşterilerine tamamlanması için gereken maliyet, zamanlama ve son kullanıcı tarafında oluşturacağı değer projeksiyonları sunmaktadır.

 • Genişletilmiş Yatırım Analizi

  Genişletilmiş yatırım analizleri ek mali ve iyileştirme tavsiyeleri, piyasa durumunu ve çevresel değişken bilgileri içeren yatırım analizi ve derinlemesine bir incelemedir.

 • Yatırım Portföy Yönetimi

  Yatırım portföy yönetimi, yatırımcı adına ilişkili yatırım hedeflerini kapsayacak şekilde mevcut portföyde yer alan kıymetlerin durumlarınnın gözlemlenmesini kapsayan bir varlık yönetimi hizmetidir.

 • Portföy Optimizasyonu

  Portföy içinde yer alan taşınmazların piyasa riski ve taşınmaza ait riskler dikkate alınarak ağırlıklarının belirlenmesi ve dengelenmesini kapsayan finansal bir hizmettir.