Kurumsal Danışmanlık

Holding ve şirketler yatırımcı, kiracı ve mülk sahibi olarak hareket edebilir. Ticari piyasalarda, proje geliştirme sürecinin genellikle en başında yer almaktadırlar. Büyük ölçekli portföy ve projelere erişimi sahip olup, eski bir endüstriyel tesisin geliştirilmesi ya da dönüştürülmesi, teminat olarak alınmış olan arsaların uygun koşullar oluştuğunda nakite dönüştürülmesi gibi değişik amaçlara sahip olabilirler.

Dışarıdan alınacak geliştirici desteği ya da kendi oluşturdukları ve organize ettikleri yapılar ile proje geliştirme faaliyetlerinde bulunabilirler. Risk yönetimi, yatırım performans analizi ve portföy yönetimi bu organizasyon ve süreç için en kritik unsurları oluşturmaktadır.

 • Pazar Görünümü

  Gayrimenkul piyasasına geniş bir çerçeve çizerek genel bir görünüm vermeyi hedefler. İçerik olak geliştirici ve yatırımcıların proje kararları, tasarım ve mimari trendler, taşınmaz hukuku ile ilgili güncel durum, kiracı, kullanıcılar ile ilgili genel görünüm ve finansal davranışları kapsar.

 • Kiralama Danışmanlığı

  Geçerli kiralama sözleşmelerinde değerlendirilmesi; Teslimat koşulları, maliyetler, sunulan hizmetler ve diğer sözleşme koşulları. Uzlaşma, yeni sözleşme ve arabuluculuk hizmetleri. Yenileme, yeniden yapılandırma ve mevcut sözleşmenin yeniden müzakere edilmesi. Orta ve uzun vadeli maliyet analizi. Sözleşme sonunda mülk sahibine taşınmazın mevcut sözleşme koşullları doğrultusunda teslimi.

 • Durum Tespiti

  İşleme konu olacak bir taşınmazın, mülkiyet, kadastro, imar, ruhsat ve diğer teknik unsurlarının detaylı şekilde araştırılması ve sahibi/kiracı tarafından beyan edilen özellikleri taşıdığı konusunda inceleme ve tespitlerin yapılmasıdır.

 • En Etkin & En Verimli Kullanım Analizi

  Analiz çalışması bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımını kapsar.

 • Yapılabilirlik Çalışması

  Yapılabilirlik çalışması (fizibilite), tekil bir taşınmazın analizinden büyük bir projeye kadar geniş bir ölçekte yapılabilir. Çalışmanın amacı yatırımcı ya da geliştirici için mevcut bilgiler ve mantıklı tahminler neticesinde ortaya çıkması muhtemel nakit akışlarının hesaplanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışma yapılırken piyasa dinamikleri, maliyet tahminleri, yasal kısıtlar, çevresel faktörler ve finansal olarak uygulanabilirliği hakkında modeller kurgulanır.

 • Sat & Geri Kirala

  Satış ve Geri kiralama gayrimenkul finansmanı olarak kullanılan bir yöntem olup mülk sahibi satışı yaptıktan sonra mülkün kullanımı ile ilgili olarak yeni sahibinden uzun süreli olarak geri kiralaması şeklinde gerçekleşir. Taşınmazın nakde dönüşünün sağlanması ve vergi avantajları sayesinde mülk sahibine ve uzun süreli ve düzenli bir getiri sağlaması, amortisman ve yenileme avantajları bakımından da satın alana avantaj sağlamaktadır.

 • Teminat Risk Analizi

  Bayi ağı, dağıtım ağına sahip şirketlere ait ve teminat olarak alınan taşınmaz malların değerlendirilmesini ve risk analizini kapsar. Nakit akışı, uygun zamanlama senaryoları, temerrüde düşme risklerinin piyasa riskleri ve taşınmaza bağlı riskler ile birlikte değerlendirilmesi öncelikli sağlanan hizmetlerdir.

 • Yatırım Seviyesi Taşınmazlar

  Yatırımcılar için tercih ettikleri gayrimenkul segmentinde yatırım geri dönüş hızı, kira getirisi, değer artış kazancı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak alternatifli seçeneklerin olduğu yatırım seviyesi taşınmazların sunulmasını içermektedir.

 • Yatırım Performansı Gözden Geçirme

  Yatırım performansı gözden geçirme çalışması, yatırımcıları yanlış karşılaştırma kriterlerine, değer dalgalanmalarına ve düzenli olarak onunla ilişkili ek maliyetlere karşı korumayı hedefler. Finansal ve mali değerlendirme olarak, müşteriye ait portföy varlıklarının bugün ve gelecekteki finansal kararlarda karşılaşacağı katma değer ya da kayıplar ile ilgili analiz ve tavsiyeler sunmaktadır.

 • Portföy Optimizasyonu

  Portföy içinde yer alan taşınmazların piyasa riski ve taşınmaza ait riskler dikkate alınarak ağırlıklıklarının belirlenmesi ve dengelenmesini kapsayan finansal bir hizmettir.

 • Yatırım Portföy Yönetimi

  Yatırım portföy yönetimi, yatırımcı adına ilişkili yatırım hedeflerini kapsayacak şekilde mevcut portföyde yer alan kıymetlerin durumlarının gözlemlenmesini kapsayan bir varlık yönetimi hizmetidir.