Değerleme Hizmetleri

Tutarlılık ve güvenilirlik değerleme raporlarının hazırlanması ve sürecin yönetilmesinde en çok önem taşıyan iki unsurdur. KAANDAVIS müşterilerine güvenilir ve tutarlı gayrimenkul değerleme hizmet çözümleri sağlamaktadır.

 • Değerleme Süreç Yönetimi

  Şirket faaliyetleri için gerekli olan değerleme raporlarının temin ve koordinasyonunun sağlanması. Özellikle mali tablolarda kullanılacak raporların ve teminat olarak alınacak taşınmazlarla ilgili raporların hazırlanması. Şirketin finans ve mali işler uzmanları ile değerleme uzmanı arasındaki iletişimi sağlar.

 • Portföy Değerleme / Değerlendirme

  Portföy değerleme tek bir varlık ya da gayrimenkul projesinin yerine bütün bir portföyü kapsayan bir çoklu gayrimenkul değerleme işlemidir. Değerleme çalışması neticesinde elde edilen sonuçlar birleştirilerek portföy hakkında nihai değerlendirme yapılır.

 • Özellikli Taşınmazların Değerlemesi

  Konut ve basit ticari taşınmazlar haricinde kalan endüstriyel tesis, depolama binaları, limanlar, enerji tesisleri, gelir getiren otel, hastane, ofis, lojistik depolar.

 • Mali Tablolar İçin Değerleme Raporu Hazırlanması

  Şirketlerin bünyesinde bulunan taşınmazların mali tablolara değer olarak aktarılması için yapılan değerleme çalışmasıdır.

 • Yurtdışında Bulunan Taşınmazların Değerlemesi

  Şirketlerin Türkiye dışında sahip oldukları taşınmazların amacına uygun şekilde uluslararası değerleme standartlarına göre değerleme raporunun hazırlanması.

 • Makine ve Ekipman Değerlemesi

  Sahip olunan ya da teminat olarak alınacak makine ve ekipmanın değerinin tespitidir. İnşaat işlerinde kullanılan makinelerden, bilgi işlem merkezlerindeki sunuculara kadar olan geniş bir alanı kapsar.