Risk Yönetimi

Taşınmaz ve mülkiyete ilişkin operasyonel riskler,geliştirme ve yatırımla ilişkili risklerin analizi ve yönetimi.

 • Teminat Risk Yönetimi

  Bayi ağı, dağıtım ağına sahip şirketlere ait ve teminat olarak alınan taşınmaz malların değerlendirilmesini ve yönetimini kapsar. Nakit akışı, uygun zamanlama senaryoları, temerrüde düşme risklerinin piyasa riskleri ve taşınmaza bağlı riskler ile birlikte değerlendirilmesi.

  Teminat risk yönetimi hizmeti aynı zamanda işlemler dolayısıyla oluşan kredi portföyünün düzenli olarak takibi ve önemli değişiklik olması durumunda müşteriyi bilgilendirme ve çözüm önerileri getirmeyi kapsamaktadır. Bu kapsam gerektiği takdirde hukuksal destek alınarak da genişletilebilir.

 • Geliştirme / Yatırım Risk Analizi

  Kredi veya yatırımcı katılımı yoluyla finanse edilen projeler için piyasa riskinin ve proje risk analizlerini kapsayan finansal analizleri kapsar. Gerektiği takdirde, duruma özel olarak riskin düzenli olarak takip edilmesi mümkündür.

  Sigorta şirketleri için; En iyi/En kötü durum senaryosu uygulamaları, gayrimenkul projelerinin hukuki olarak zorunlu sigortalanmalarından kaynaklı risklerin düzenli olarak takip edilmesi.

 • Sigorta Değer Tespiti ve Risk Analizi

  Bina, ekipman, makine ve ilgili diğer kıymetlerin mutabakatlı olarak değerlenmesini içermektedir.

  Gerekli görüldüğü takdirde çevresel ve değerleme konusu kıymetlere bağlı olarak oluşabilecek risklerin sigorta amaçlı olarak analizini kapsar.

 • Sigorta Hasar ve Talep Yönetimi

  Hasar anında sigortalının talep oluşturma ve sürecin takibi konusunda teknik desteğini içerir. Hasar ile ilgili talebin yeterliliği ve tüm sigorta konusu kıymetlerin tanımlanması ve listelenmesi üzerine yoğunlaşılır.