Geliştirme

Çözümlerimiz , çoğu zaman geliştiricinin dışarıdan profesyonel görüş almaması nedeniyle başlangıç aşamasından karar aşamasına kadar olan geliştirme sürecinde ortaya çıkan içsel hataların önüne geçen, çıkabilecek sorunlara karşı otomatik olarak devreye giren ve güvenliği sağlayan faaliyetleri içerir.

 • Pazar Alanı Analizi

  Pazar alanı analizi, belirli bir yatırımcı ya da geliştirici tarafından uygulanacak projenin hedeflediği fiziki ve demografik alanların analizini kapsayan bir iş planı çalışmasıdır.

 • Talep Analizi

  Talep analizi, istihdam istatistikleri, rekabet bilgileri, tüketici demografisi, hane halkı geliri ve konut mülkiyeti gibi göreli göstergeleri kullanarak bir mal veya hizmetin başarı veya başarısızlık nedenlerini belirlemek için oluşturulan tahmini satış ve gelir pazar çalışmasıdır.

 • Arz Analizi

  Arz analizi, konut, ticari, endüstriyel ve benzeri gayrimenkul segmentleri alt kırılımında pazardaki arzın genel durumunu verir. Gayrimenkul arz analizi aynı zamanda mevcut ofis, endüstriyel ve perakende birimleri, geniş saha ve tarihi trend analizi ölçme değerlendirmelerini kapsar.

 • Pazarlanabilirlik Analizi

  Pazarlanabilirlik analizi, gayrimenkul kendisinden kaynaklı pazar gücünün ayrıntılı olarak değerlendirilmesini kapsar. Pazarlanabilirlik analizi, varolan mülkün gelecekteki pazarlanabilirlik performansını değerlendirmek için gerekli olan kapsamlı bir saha, veri madenciliği faaliyetleri ve pazarlama çabalarının hazırlanmasını içermektedir.

 • Rekabet Analizi

  Rekabet analizi, bir mülkün aynı piyasa koşullarındaki muadilleri ile kendi finansal performansı arasındaki farkın değerlendirilmesidir.

 • Soğurma Analizi

  Soğurma analizi, belirli bir zaman aralığında piyasaya satış ya da kiralama amaçlı olarak sürülen mülklerin ne oranda başarılı şekilde piyasa tarafından talep görerek kiralandığı ya da satın alındığını inceler.

 • Konsept Gözden Geçirme

  Konsept gözden geçirme, proje için hedeflenen değerin ve piyasadaki konumlandırmasının müşteri gözünden tekrar değerlendirilmesi çalışmasını kapsar.

 • Proje Gözden Geçirme

  Proje Gözden Geçirme hizmeti projenin başlangıç aşaması olan yer seçiminden son aşaması olan satış/kiralamaya kadar olan kısımlarda geliştirici ya da yatırımcının tercihlerini ve kurgularının üzerinden geçerek tam kapsamlı analizini yapar.

 • Pazara Nüfuz

  Pazara nüfuz, herhangi bir projenin pazar gücünün artırılması ve yatırımcılara pazarda konumlandırma ve kârlılık açısından sürdürülebilir bir yer sağlamaya odaklanmıştır. Bir strateji analizidir.

 • Rakip İzleme

  Rakip izleme çözümleri, müşterilere M&A, yatırım duyuruları, yeni projeler ve rakip eğilimleri gibi minör ve majör rakip faaliyetlerinin izlenmesini sağlar.

 • Maliyet Tahmini

  Maliyet tahmini çalışmaları, gayrimenkul projelerinin yatırım, geliştirme ve iyileştirme işlerinin belirli bir zaman aralığında yaklaşık maliyetlerini ve detaylı finansal tahminlerini içermektedir.

 • En Etkin & En Verimli Kullanım Analizi

  Analiz çalışması bir mülkün fiziki olarak mümkün, finansal olarak gerçekleştirilebilir olan, yasalarca izin verilen ve değerlemesi yapılan mülkü en yüksek değerine ulaştıran en olası kullanımını kapsar.

 • Yapılabilirlik Çalışması

  Yapılabilirlik çalışması (fizibilite), tekil bir taşınmazın analizinden büyük bir projeye kadar geniş bir ölçekte yapılabilir. Çalışmanın amacı yatırımcı ya da geliştirici için mevcut bilgiler ve mantıklı tahminler neticesinde ortaya çıkması muhtemel nakit akışlarının hesaplanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışma yapılırken piyasa dinamikleri, maliyet tahminleri, yasal kısıtlar, çevresel faktörler ve finansal olarak uygulanabilirliği hakkında modeller kurgulanır.

 • Yatırım Paketi

  Yatırım paketi çözümleri daha çok küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları, yatırım şirketlerine yönelik olup geliştirdikleri projelerin son kullanıcı ya da diğer yatırımcılara satışının yapılabilmesi için, ürünün mühendislik, mimarlık, finansal detaylarını içeren bir çözümdür.